Április 2-án, Mindszenty bíboros születésnapjához legközelebb eső szombaton, 6 órakor 16 fő indult az iskolától zarándokolni Csehimindszentre (Mindszenty szülőfalujába), majd a Mária Magdolna Plébániánál Laci atya áldása után további 2 fővel bővült a csoport. Benjamin testvér és 6 diák is a lelkes indulók (és érkezők) között volt.  Volt diák, aki szülővel, volt, akinek a szülei féltávnál csatlakoztak, de volt, aki önálló indíttatással, teljesen egyedül járta végig az utat.

A hagyományokhoz híven a Csehimindszentig tartó közel 40 km-es úton a Keresztutat jártuk végig. Nemesapátiban Kovács Sándor atya és a Mózsa házaspár, továbbá a polgármester fogadott minket meleg teával, pogácsával és sok-sok szeretettel. Pókaszepetken a polgármester, iskola igazgatóhelyettes várta a csoportot szendvicsekkel, süteményekkel, szeretettel. Zalaistvándon a zarándoklatot vezető Szabó Balázs rokonai kedveskedtek, Nagytilajnál pedig a Horváth házaspár vendégszeretetét élvezhettük.

Csehimindszenten a polgármester várta a zord időjárás ellenére állhatatos, kitartó zarándokokat. A misét Kovács Sándor atya mutatta be. Lelkünk mélyéig ható szavai erősítették Mindszenty bíboros tiszteletét, imádkoztunk boldoggá avatásáért. Végtelenül hálásak lehetünk Neki iskolánkért s ezt a hálát minden évben kifejezhetjük zarándoklatunkon!

A mise után elhelyeztük tiszteletünket kifejező koszorúnkat a Mindszenty-szobornál, majd a Mindszenty-emlékházban hallgattunk meg egy rövid kis előadást Mindszenty bíboros életéről, megpróbáltatásairól.
Annak ellenére, hogy az időjárás hívogatónak nem volt nevezhető, de mégis kegyes volt. Állhatatosságunkat, kitartásunkat tette próbára. Megérte.

Bízunk abban, hogy bár a zarándoklat hagyományát is megviselte a covid-helyzet, majd évről évre egyre többen hallják/halljuk meg a hívást.

Isten áldjon mindenkit!

Simonné Mérnyei Judit és Palásti Sándor