Az Egyesületi tagság:

Az Egyesület alapító tagokból, rendes tagokból, pártoló tagokból és tiszteletbeli tagokból áll. Alapító tagok azok a tagok, akik az egyesület létrehozását elhatározták, és az erre vonatkozó Közgyűlési határozatot meghozták. Rendes tagok azok a tagok, akiket az egyesület a megalakulását követően tagjai közé a jelen alapszabályban meghatározott módon felvett.

Az egyesületnek tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgárságú természetes személy, aki az alapszabályt elfogadja, a belépési szándéknyilatkozatot kitölti, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

Belépési szándéknyilatkozat letöltése (itt letölthető)

Nem lehet az egyesület tagja az egyesület tevékenységével azonos vagy hasonló körben tevékenykedő más civil rvezet vezető tisztségviselője.

Az éves tagdíj mértéke alapító, és rendes tagoknak: 4.000 Ft

Az éves tagdíj mértéke pártoló tagoknak: 6.000 Ft

Az Egyesület alapszabálya pdf formátumban itt letölthető.