Az Egyesületi tagság:

Az Egyesület alapító tagokból, rendes tagokból és tiszteletbeli tagokból áll. Alapító tagok azok a tagok, akik az egyesület létrehozását elhatározták, és az erre vonatkozó Közgyűlési határozatot meghozták. Rendes tagok azok a tagok, akiket az egyesület a megalakulását követően tagjai közé a jelen alapszabályban meghatározott módon felvett.

Az egyesületnek tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgárságú természetes személy, aki az alapszabályt elfogadja, a belépési szándéknyilatkozatot kitölti, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

Belépési szándéknyilatkozat letöltése (itt letölthető)

Nem lehet az egyesület tagja az egyesület tevékenységével azonos vagy hasonló körben tevékenykedő más civilszervezet vezető tisztségviselője.

Az éves tagdíj mértéke: 2.000 Ft

A kitöltött adatlap, az igazolványkép és a tagdíj (rózsaszín postautalványon) az alábbi címre küldendő:

Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület – 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 53. IV. emelet 32.

A tagdíj befizethető személyesen készpénzben, vagy átutalással is az alábbi számlaszámra.

Számlavezető bank: Zalavölgye Takarékszövetkezet

Pénzforgalmi számla száma: 75500258-11037864

 

Az Egyesület alapszabálya pdf formátumban itt letölthető.